Het project bestaat uit 1 zorggebouw met twee gebruikers tw. Stichting Gemiva en Stichting Philadelphia. Het woonprogramma bestaat uit 30 wooneenheden, crisisopvang en ruimte voor begeleiding en management. 

Het project wordt bouwkundig gemodelleerd door Kokon Architectuur & Stedenbouw en gelijktijdig binnen één BIM model verder constructief uitgewerkt door IMd Raadgevende Ingenieurs en installatietechnisch door Valstar Simonis adviseur installatietechniek

DNR 2011 (herziening 2013) |  Privacy Voorwaarden |  Privacy Verklaring SCS-Consultancy Rudigerstraat 10, 5408 AB Uden Tel: 0413 - 274 087