Het project bestaat uit drie woongebouwen met ieder 10 appartementen en één zorggebouw met 19 zorgunits licht en 16 zorgunits zwaar. 

Het project wordt bouwkundig gemodelleerd door Kokon Architectuur & Stedenbouw en gelijktijdig binnen één BIM model verder constructief uitgewerkt door IMd Raadgevende Ingenieurs.

DNR 2011 (herziening 2013) |  Privacy Voorwaarden |  Privacy Verklaring SCS-Consultancy Rudigerstraat 10, 5408 AB Uden Tel: 0413 - 274 087